15.7.1869 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Jag har begått en grof försummelse – ofrivilligt. Då jag i f. m.förmiddag efter att ha lemnat dig, träffade Carl Federley, frågade han huruvida äfven du skulle komma till Willinge. Jag sade att du varit nödsakad fara till Botby. Saken är nu den att han hade igår framfört Estlanders bjudning så otydligt att jag icke förstått att äfven du var bjuden. Du bör förlåta mig detta. Jag har nu här framställt saken så, att du kallades af vigtig orsak till Botby och att du derföre icke kunde komma med; hvaremot jag gerna nu ville försöka locka dig hit genom en budförare. Kom nu snälla vän, här kan bli ganska trefligt. Sannolikt följer jag dig till natten till Botby och far derifrån imorgon bittida till sta’n.

|2|

Tag Pihl och Sillman eller Härdig att ro, så att ”Idesterländigasvårtytt” eller ”Svanen” kan föra oss tillbaka.

Skulle du deremot föredraga att icke komma, så skrif par ord till svar. – De fremmande fara härifrån till Nordsjö.

Din egen konfysa gubbe

L M

Helsa Cely, Mili, Jenny.

Finsk text

Rakas ystävä!

Olen syyllistynyt törkeään laiminlyöntiin – tahtomattani. Kun aamupäivällä lähdettyäni luotasi tapasin Carl Federleyn, hän kysyi, olisitko sinäkin tulossa Villinkiin. Sanoin että joudut menemään Puotilaan. Asia on nyt niin, että hän oli eilen esittänyt Estlanderin kutsun niin epäselvästi, etten tajunnut, että sinutkin oli kutsuttu. Suothan minulle anteeksi. Olen nyt esittänyt asian siten, että sinut kutsuttiin tärkeästä syystä Puotilaan etkä päässyt mukaan; mutta minä taas haluaisin nyt mieluusti houkutella sinut takaisin viestinviejän välityksellä. Tule nyt, rakas ystävä, täällä voi olla aika hauskaa. Todennäköisesti tulen kanssasi yöksi Puotilaan ja matkustan sieltä huomisaamuna kaupungille.

Pyydä Pihliä ja Sillmania tai Härdigia soutumiehiksi, niin että ”Idesterländiga” tai ”Svanen” voi tuoda meidät takaisin.

Jos taas jätät mieluummin tulematta, kirjoita pari sanaa vastaukseksi. – Vieraat lähtevät täältä Nordsjöhön.

Oma hämillinen ukkosi

L M

Terveisiä Celylle,Milille, Jennylle.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Jag har begått en grof försum-
melse – ofrivilligt. Då jag i f. m.förmiddag
efter att ha lemnat dig, träffade
Carl Federley, frågade han huruvida
äfven du skulle komma till Willinge.
Jag sade att du varit nödsakad fara
till Botby. Saken är nu den att
han hade igår framfört Estlanders
bjudning så otydligt att jag icke
förstått att äfven du var bjuden.
Du bör förlåta mig detta. Jag
har nu här framställt saken
så, att du kallades af vigtig orsak
till Botby och att du derföre icke kunde
komma med; hvaremot jag gerna
nu ville försöka locka dig hit genom
en budförare. Kom nu snälla vän,
här kan bli ganska trefligt. Sannolikt
följer jag dig till natten till Botby och
far derifrån imorgon bittida till sta’n.

|2|

Tag Pihl och Sillman eller Härdig
att ro, så att ”Idesterländigasvårtytt” eller
”Svanen” kan föra oss tillbaka.

Skulle du deremot föredraga att
icke komma, så skrif par ord
till svar. – De fremmande fara
härifrån till Nordsjö.

Din egen konfysa gubbe

L M

Helsa Cely, Mili, Jenny.

Dokumentet i faksimil