23.4.1870 Gustaf Silfversvan–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Under förväntan på ett bref från en af mina förra elever har jag nödgats låta en postdag gå förbi utan att besvara Ditt bref af den 6e dennes. Mannen hade nemligen sökt plats hos mig och jag svarat honom innan jag erhöll Ditt bref, så att jag först måste invänta hans beslut. – Han har nu förklarat sig nöjd med den plats jag kunnat erbjuda honom, och som jag redan förut har en ung gymnasist som biträder mig (hvaremellan han arbetar på sin studentexamen), ser jag för närvarande ingen möjlighet för mig att emottaga Din bror, så kärt det än för mig hade varit att få ett bildadt biträde som också med värme intresserat sig för sitt kall. –

Hos oss torde våren vara längre framskriden än nu hos Er i HforsHelsingfors – Vi hafva redan öppen sjö och för min del, så har jag nära 50. tunnor vår|2|säd i jorden; likväl på drainerad jord. – Våren börjar således på allt sätt hålla oss varma, hvilket väl kan behöfvas då vi icke äro så lyckliga som Ni – att hafva skol-, press- och andra styreldar som dageligen värma Eder. –

Hälsa vännerna i hufvudstaden, och bland dem Constantin Linder hvars ömma förlust jag hjertevarmt beklagar; samt glöm ej

tillgifne vännen

Gustaf Silfwerswan

Finsk text

Hyvä veli!

Odotellessani kirjettä yhdeltä entisistä oppilaista olen joutunut odottamaan yhden postipäivän yli vastaamatta kuun 6 p lähettämääsi kirjeeseen. Mies oli nimittäin hakenut minulta paikkaa ja vastasin hänelle ennen kuin sain kirjeesi, joten minun oli ensin odotettava hänen päätöstään. – Hän ilmoitti nyt olevansa tyytyväinen paikkaan, joka minulla oli tarjota hänelle, ja kun minulla on jo entuudestaan apunani nuori lukiolainen (joka samalla työskentelee ylioppilastutkintonsa parissa), minulla ei nyt ole mahdollisuutta ottaa veljeäsi vastaan, niin mieluista kuin minulle olisi ollutkin saada sivistynyt apulainen, joka on myös lämpimästi kiinnostunut tehtävästään. –

Meillä kevät lienee pitemmällä kuin Teillä Helsingissä – Meri on jo sulana ja itse olen jo kylvänyt lähes 50 tynnyriä kevätviljaa; myös ojitetulle maalle. – Kevät alkaa näin ollen lämmittää meitä jo kaikin tavoin, mikä saattaa hyvinkin olla tarpeen, kun emme ole yhtä onnekkaita kuin Te – joilla on koulu, lehdistö ja muita merkkitulia päivittäin lämmittämässä teitä. –

Kerro terveisiä ystäville pääkaupungissa, heidän joukossaan Constantin Linderiä, jonka kipeää menetystä pahoittelen koko sydämestäsi; äläkä unohda minua

uskollinen ystäväsi

Gustaf Silfwerswan

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Under förväntan på ett bref från en af mina
förra elever har jag nödgats låta en postdag gå
förbi utan att besvara Ditt bref af den 6e dennes.
Mannen hade nemligen sökt plats hos mig och
jag svarat honom innan jag erhöll Ditt bref, så
att jag först måste invänta hans beslut. – Han har
nu förklarat sig nöjd med den plats jag kunnat
erbjuda honom, och som jag redan förut har en
ung gymnasist som biträder mig (hvaremellan han
arbetar på sin studentexamen), ser jag för närvaran-
de ingen möjlighet för mig att emottaga Din bror,
så kärt det än för mig hade varit att få ett bildadt
biträde som också med värme intresseradstrukett sig för
sitt kall. –

Hos oss torde våren vara längre framskriden än
nu hos Er i HforsHelsingfors – Vi hafva redan öppen sjö
och för min del, så har jag nära 50. tunnor vår-
|2| säd i jorden; likväl på drainerad jord. – Våren börjar så-
ledes på allt sätt hålla oss varma, hvilket väl kan
behöfvas då vi icke äro så lyckliga som Ni – att
hafva skol-, press- och andra styreldar som dage-
ligen värma Eder. –

Hälsa vännerna i hufvudstaden, och bland dem
Constantin Linder hvars ömma förlust jag hjerte-
varmt beklagar; samt glöm ej

tillgifne vännen

Gustaf Silfwerswan

Dokumentet i faksimil