9.3.1867 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Jag kan ej emotstå frestelsen att här begagna jernvägsstationens granskap för att helsa på dig som hastigast. Hittills har resan gått mycket bra – på 3 timmar ha vi kommit de första 4 milen. Nu skall det ätas litet frukost. Jag börja må litet bättre nu, sen jag fick sofva i släden och den friska luften fått inverka på mitt utmattade hufvud.

Apropos: – en sak som jag glömde. Skicka med det snaraste bud såväl på Kihlgren (sadelmakare) som på Grönqvist, (vagnmakare) eller åk till dem och säg dem att Kihlgren, hos hvilken vagnen nu finnes icke behöfver göra annat deråt än sadelmakeriet, och att Grönqvist får göra allt det öfriga (smide och måleri). Grönqvist bör äfven noga undersöka hjulena, och endast i det fall att de icke kunna stärkas genom reparation, så må han göra nya goda hjul. – Jag glömde äfven att betala honom för kursläden. Kanske kan du lemna honom 200 mkmark, ifall han icke skulle kunna vänta till min återkomst. Förlåt nu detta bråk! – Hjertligt helsas du och lilla Cely! Gud gifve att jag finner Er friska vid min hemkomst! Din egen

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

En voi vastustaa kiusausta hyödyntää täällä rautatieaseman läheisyyttä lähettääkseni sinulle pikaiset terveiset. Matka on sujunut tähän mennessä oikein hyvin – 4 ensimmäistä peninkulmaa on taittunut 3 tunnissa. Nyt syödään vähän aamupalaa. Nyt alkaa olla vähän parempi olo, kun sain nukkua reessä, ja uupunut pääni sai vähän raitista ilmaa.

Apropos: – unohdin yhden jutun. Lähetä pikimmiten viesti sekä Kihlgrenille (satulantekijälle) että Grönqvistille, (vaunusepälle) tai mene heidän luokseen ja kerro, että Kihlgrenin, jolla vaunut nyt ovat, ei tarvitse tehdä niille muuta kuin satulatyöt, ja että Grönqvist saa tehdä kaiken muun (taonta- ja maalaustyöt). Grönqvistin pitää myös tarkistaa pyörät tarkkaan, ja vain siinä tapauksessa, että niitä ei voi vahvistaa korjaamalla, hän voi tehdä uudet hyvät pyörät. – Unohdin myös maksaa hänelle kuomureestä. Ehkä voisit antaa hänelle 200 markkaa, jollei hän voi odottaa paluutani. Anteeksi vaivannäöstä! – Sydämelliset terveiset sinulle ja pikku Celylle! Luoja suokoon, että olette terveitä, kun palaan! Sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Jag kan ej emotstå frestelsen att här
frånstruket begagna jernvägsstationens granskap för att
helsa på dig som hastigast. Hittills har resan gått
mycket bra – på 3 timmar ha vi kommit de
första 4 milen. Nu skall det ätas litet frukost.
Jag börja må litet bättre nu, sen jag fick sofva
i släden och den friska luften fått inverka på mitt
utmattade hufvud.

Apropos: – en sak som jag glömde. Skicka
med det snaraste bud såväl på Kihlgren (sadelmakare)
som på Grönqvist, (vagnmakare) eller åk till dem
och säg dem att Kihlgren, hos hvilken vagnen nu finnes
icke behöfver göra annat deråt än sadelmakeriet, och
att Grönqvist får göra allt det öfriga (smide och måleri)tillagt. Grönqvist bör
äfven noga undersöka hjulena, och endast i det fall att
de icke kunna stärkas genom reparation, så må han
göra nya goda hjul. – Jag glömde äfven att betala honom
för kursläden. Kanske kan du lemna honom 200 mkmark, ifall han icke skulle kunna vänta till min återkomst.
Förlåt nu detta bråk! – Hjertligt helsas du och
lilla Cely! Gud gifve att jag finner Er friska vid min
hemkomst! Din egen

Leo.

Dokumentet i faksimil