ca 1868 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|
  • Måndagen d. 7 till Tavastehus adr.adress Nordins hôtel
  • Lördagen d. 12 – Tammerfors adr.adress Bergsingeniören F. Idestam
  • Onsdagen d. 16 – dodito dodito.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|
  • Måndagen d. 7 till Tavastehus adr.adress Nordins hôtel
  • Lördagen d. 12 – Tammerfors adr.adress Bergsingeniören F. Idestam
  • Onsdagen d. 16 – dodito dodito.

Dokumentet i faksimil