1859 Från fjerran

Svensk text

|1|

Från fjerran.

Din ljufva bild, min lilja,
Den sväfvar för min själ, –
Fast rymder än oss skilja,
Jag ser dig likaväl.

Mitt tjusta öga spanar
Dig i ditt tysta rum,
Jag dina tankar anar
Fastän din mun är stum.

|2|

Jag ser ditt dunkla öga,
Der glänser tyst en tår,
Du blickar mot det höga –
En suck ur hjertat går.

Och vid jag på dig tänker,
En ljuf, onämnbar frid
Sig i mitt hjerta sänker,
Det glömmer all sin strid.

de bittra tankar tiga
Och mörkret tar farväl,
Och ljus och glädje smyga
Sig åter i min själ.

L. M.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Från fjerran.

Din ljufva bild, min lilja,
Den sväfvar för min själ, –
Fast rymder än oss skilja,
Jag ser dig likaväl.

Mitt tjusta öga spanar
Dig i ditt tysta rum,
Jag dina tankar anar
Fastän din mun är stum.

|2|

Jag ser ditt dunkla öga,
Der glänser tyst en tår,
Du blickar mot det höga –
En suck ur hjertat går.

Och vid jag på dig tänker,
En ljuf, onämnbar frid
Sig i mitt hjerta sänker,
Det glömmer all sin strid.

de bittra tankar tiga
Och mörkret tar farväl,
Och ljus och glädje smyga
Sig åter i min själ.

L. M.

Dokumentet i faksimil