4.8.1870 F. E. Humble–LM

Svensk text

|1|

S. H. T.salvo honoris titulo
Herr Magister L. Mechelin
Helsingfors

Mycket ärade skrifvelsen af gårdagen har jag emottagit med Herrar Professorer som i går afton lyckligen hit ankommo.

Efter att noga hafva tagit såväl Bruket som Egendomen uti närmare skärskådande afreste jag i dag på f. m.förmiddagen med Herrarne till Haga då jag visste att Baron Boye befann sig på en utflykt till Walkiakoski och Herr Blåfield icke är hemma i något af de fremmande språken.

Men ankommen till stället emottogos vi af Friherrinnorne Boye, Knorring & Kræmer; fröken Bremer, Major Kræmer & Blåfield så att sällskap saknades ej lika så litet som språk kunnighet. Sedan Blåfield undergått en grundelig examen i agronomi hvarvid alltsammans noga upptecknades och sedan Haga blifvit från alla sidor betraktadt och beundradt afreste Herrarne, efter intagen middag, till Qvists fabrik i Turengi då jag till deras disposition ställde ett par hästar och en vagn att begagnas till ThusTavastehus.

Af Fröken Bremer hade jag nöjet|2| erfara att Herrar Professorer uttryckt deras synnerliga belåtenhet med besöket härstädes samt att intrycket om landet, dittills varit det mest angenäma – hvilket allt jag ansett mig härmed böra inberätta.

Jag har äran teckna
H HHöglärde Herr Magisterns
Ödmjuke tjenare

F. E. Humble

Finsk text

S. H. T.Salvo Honoris Titulo (lat.), arvoisa kansalainen Herra Maisteri L. Mechelin
Helsinki

Sain eilisen suuresti kunnioitetun kirjelmän Herroilta Professoreilta, jotka saapuivat tänne onnellisesti eilen illalla.

Tarkasteltuani huolellisesti niin Ruukkia kuin Tiluksiakin matkustin tänään a. p. Herrojen kanssa Hakoisiin, koska tiesin, että Paroni Boye oli retkellä Valkeakoskella, eikä Herra Blåfield hallitse mitään vieraista kielistä.

Mutta saapuessamme paikalle, meidät ottivat vastaan Vapaaherrattaret Boye, Knorring & Kræmer; neiti Bremer, Majuri Kræmer & Blåfield, joten kielitaitoa seurueesta ei totisesti puuttunut. Blåfieldin suoritettua perusteellisen agronomian tentin, jossa kaikki merkittiin tarkasti muistiin, ja kun Hakoisia oli tarkasteltu ja ihailtu joka puolelta, Herrat lähtivät, nautittuaan päivällisen, Qvistin tehtaalle Turenkiin, jossa annoin heidän käyttöönsä pari hevosta ja vaunut, joilla ajaa Hämeenlinnaan.

Neiti Bremeriltä minulla oli ilo kuulla, että Herrat Professorit ilmaisivat erityisen tyytyväisyytensä tänne tekemäänsä vierailuun ja että vaikutelma maasta on tähän asti ollut mitä miellyttävin – ja siinä onkin kaikki, mitä katson tässä tarpeelliseksi kertoa.

Minulla on kunnia allekirjoittaa
Mitä Oppineimman Maisterin
Nöyrä palvelija

F. E. Humble

Original (transkription)

|1|

S. H. T.salvo honoris titulo
Herr Magister L. Mechelin
Helsingfors

Mycket ärade skrifvelsen af gårdagen har
jag emottagit med Herrar Professorer som i går
afton lyckligen hit ankommo.

Efter att noga hafva tagit såväl Bruket som
Egendomen uti närmare skärskådande afreste jag i
dag på f. m.förmiddagen med Herrarne till Haga då jag
visste att Baron Boye befann sig på en utflykt
till Walkiakoski och Herr Blåfield icke är
hemma i något af de fremmande språken.

Men ankommen till stället emottogos vi af Fri-
herrinnorne Boye, Knorring & Kræmer; fröken
Bremer, Major Kræmer & Blåfield så att
sällskap saknades ej lika så litet som språk
kunnighet. Sedan Blåfield undergått en grunde-
lig examen i agronomi hvarvid alltsammans
noga upptecknades och sedan Haga blifvit
från alla sidor betraktadt och beundradt
afreste Herrarne, efter intagen middag, till
Qvists fabrik i Turengi då jag till deras
disposition ställde ett par hästar och en vagn
att begagnas till ThusTavastehus.

Af Fröken Bremer hade jag nöjet
|2| erfara att Herrar Professorer uttryckt deras synnerliga
belåtenhet med besöket härstädes samt att in-
trycket om landet, dittills varit det mest angenäma
– hvilket allt jag ansett mig härmed böra in-
berätta.

Jag har äran teckna
H HHöglärde Herr Magisterns
Ödmjuke tjenare

F. E. Humble

Dokumentet i faksimil