Lördagen kl. ½ 7 eft. m. [möjligen 1872] Robert Costiander–LM

Lördagen kl. ½ 7 eft. m. [möjligen 1872] Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Då jag enligt all sannolikhet icke blir i tillfälle att råka Dig personligen, vill jag sålunda meddela Dig att följden af min vägran blef den att jag nu just öfverraskades af ett besök af 2ne af de blifvande förvaltningens medlemmar (Kruskopf och Nassokin) hvilka sökte beveka mig att återtaga min vägran mot det att Lund skulle afgå från förslaget och ersättas med Ullner. Jag biföll och hemställan i saken skall göras hos Furstensvårtytt!

Måtte sådant hafva skett i lycklig stund önskar

Din broder Robert.

Finsk text

Rakas Leo!

Koska minulla ei kaiken todennäköisyyden mukaan ole tilaisuutta tavata sinua henkilökohtaisesti, haluan niin ollen ilmoittaa että kieltäytymisestäni seurasi, että sain juuri yllätysvierailulle kaksi tulevaa johtokunnan jäsentä (Kruskopfin ja Nassokinin), jotka yrittivät taivutella minut perumaan kieltäytymiseni siitä, että Lund luopuisi ehdokkuudesta ja korvattaisiin Ullnerilla. Suostuin, ja esitys asiasta tehdään ruhtinaan luona!

Kunpa se olisi tapahtunut suotuisalla hetkellä, toivoo

veljesi Robert.

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Då jag enligt all sannolik-
het icke blir i tillfälle att
råka Dig personligen, vill jag
sålunda meddela Dig att följ-
den af min vägran blef den
att jag nu just öfverraskades
af ett besök af 2ne af de
blifvande förvaltningens med-
lemmar (Kruskopf och Nassokin)
hvilka sökte beveka mig att
återtaga min vägran mot det
att Lund skulle afgå från
förslaget och ersättas med Ullner.
Jag biföll och hemställan i
saken skall göras hos Furstensvårtytt!

Måtte sådant hafva skett i lycklig
stund önskar

Din broder Robert.

Dokumentet i faksimil