29.3.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Lieberty. Älskade Poldus!

Såsom tillägg till mitt föregående bref får jag uppmana Dig att med det första ombesörja att trillan med alla sina tillbehör, lådor, fimmelstänger etcet cetera med det snaraste blifve hitsänd, emedan föret snart tarfvar hjuldon, till skada för alla jordbrukare. – Nu skulle jag äfven önska att Henrik Lindroos till beloppet ville bestämma den qvantitet bröd han behöfver för sina fartyg under Maj månad. På 300 L℔lispund är jag beredd, men vill han ha mera, så måste jag derom underrättas snart. Helsningar!

Robert

Penningar för mig eller Laitiala adresseras till Tavastehus.

Finsk text

Rakas Poldus!

Kuten edelliseen kirjeeseeni lisäsin, kehotan Sinua ensi tilassa huolehtimaan siitä, että rillavaunut kaikkine varusteineen, laatikoineen, aisoineen etc. lähetetään tänne mitä pikimmin, koska keli, kaikkien maanviljelijöiden vahingoksi, vaatii kohta kärryjä. Nyt toivoisin myös, että Henrik Lindroos päättäisi minkä verran leipää tarvitsee alukselleen toukokuun aikana. Olen valmis 300 leiviskään, mutta jos hän haluaa enemmän, pitää minun saada siitä pian tieto. Terveisiä!

Robert

Rahat minulle tai Laitialaan osoitetaan Hämeenlinnaan.

Original (transkription)

|1|

Lieber Poldus!

Såsom tillägg till mitt föregå-
ende bref får jag uppmana
Dig att med det första ombesör-
ja att trillan med alla sina
tillbehör, lådor, fimmelstänger
etcet cetera med det snaraste blifve hit-
sänd, emedan föret snart tarf-
var hjuldon, till skada för
alla jordbrukare. – Nu skulle
jag äfven önska att Henrik
Lindroos till beloppet ville be-
stämma den qvantitet bröd han
behöfver för sina fartyg under
Maj månad. På 300 L℔lispund är
jag beredd, men vill han ha
mera, så måste jag derom un-
derrättas snart. Helsningar!

Robert

Penningar för mig eller Laitiala adresseras till Tavastehus.

Dokumentet i faksimil