ca 1860-talet J. Lucander–LM

Svensk text

|1|

Bästa Broder Lelo!

Som Galindo troligen ej beger sig ut i dag, i avseende till den kalla vederleken och den svåra utsigten att ej kunna någonstädes på en komfortabelt sätt tillbringa natten, så beder jag Bror Lelo på det förbindligaste att nu genast komma och dricka en kopp caffe och röka en fin cigarr, samt tillika öfvertala, och åt Galindo framlägga alla de beqvämligheter och utsigter som en tidig afresa i morgon skall skänka. En trött|2| kropp bör hvila och ej utsätta sig för förkylningar på någon eländig gästgifvaregård, då deremot i Borgå beqvämt och comfortabelt nattqvarter finnes att tillgå. Måndags och Tisdags collegierne äro i alla fall försummade, Onsdagen hålles något sådant icke och blir det en välkommen hvilodag. Mera mundtligen var välkommen nu genast till Hjertat och naturen. I största hast

vännen

J Lucander.

|3|

Direktören för alla i FhamnFredrikshamn befintliga sångföreningar,
bassosångaren och blifvande Professorn i de sköna konsterna
Herr Lelo Mechelin.
Från Bolaget Hjertat och Naturen

Finsk text

Hyvä Veli Lelo!

Koska Galindo ei luultavasti lähde tänään, sillä sää on kylmä ja mahdollisuudet päästä missään viettämään yötä mukavasti ovat heikot, pyydän Veli Leloa mitä kohteliaimmin tulemaan nyt heti juomaan kupillisen kahvia ja polttamaan hienon sikaarin sekä myös suostuttelemaan ja esittämään Galindolle kaikki mukavuudet ja näkymät, joita aikaisella lähdöllä aamulla on tarjottavanaan. Väsyneen ruumiin on saatava levätä eikä asettua alttiiksi vilustumiselle jossain surkeassa kestikievarissa, kun taas Porvoossa on saatavilla mukava ja viihtyisä yösija. Maanantain ja Tiistain kollegiot on joka tapauksessa menetetty, Keskiviikkona sellaisia ei pidetä ja siitä tulee tervetullut lepopäivä. Lisää suullisesti, tervetuloa nyt heti Hjertat och natureniin. Kovassa kiireessä

ystävä

J Lucander

Kaikkien Haminassa toimivien lauluyhdistysten johtaja, bassolaulaja ja kaunotaiteiden tuleva Professori
Herra Lelo Mechelin.
Hjertat och Naturen -yhtiöstä

Original (transkription)

|1|

Bästa Broder Lelo!

Som Galindo troligen ej beger sig
ut i dag, i avseende till den kalla
vederleken och den svåra utsigten att
ej kunna någonstädes på en komforta-
belt sätt tillbringa natten, så beder jag
Bror Lelo på det förbindligaste att nu
genast komma och dricka en kopp caffe
och röka en fin cigarr, samt tillika
öfvertala, och åt Galindo framlägga alla
de beqvämligheter och utsigtertillagt som en tidig afresa
i morgon skall skänka. En trött
|2| kropp bör hvila och ej utsätta sig
för förkylningar på någon eländig
gästgifvaregård, då deremot i Borgå
beqvämt och comfortabelt nattqvarter
finnes att tillgå. Måndags och
Tisdags collegierne äro i alla fall
försummade, Onsdagen hålles något
sådant icke och blir dettillagt en välkom-
men hvilodag. Mera mundtligen
var välkommen nu genast till Hjer-
tat
och naturen. I största hast

vännen

J Lucander.

|3|

Direktören för alla i
FhamnFredrikshamn befintliga sångföreningar,
bassosångaren och blifvande Pro-
fessorn i de sköna konsterna
Herr Lelo Mechelin.
Från Bolaget Hjertat och Naturen

Dokumentet i faksimil