22.7.1868 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre bror,

När man ger sig av för hastigt finns det alltid risk att man glömmer något, vilket leder till att man måste besvära sina vänner för att åtgärda försummelsen.

Jag ber dig för det första att ge order om att vårt folk, när de åker på måndag, tar med sig tre sadlar, 1o) Alexandras sadel, som finns på Botby, 2o) Jannes, det vill säga inte den lilla sadeln som han använde som barn, utan den som jag hade i Fredrikshamn och som jag har skänkt honom (den som är fordrad med blått tyg och som också finns på Botby); sedan 3o) för min del sadeln som har tillhört Borgström och som finns hos Henrik, och som han gärna lånar mig, hoppas jag.

Sedan ber jag dig ge Fiken ”lavemangsprutan” som tillhör Alexandra och som nu har använts av Jenny.

Därtill måste jag be dig ge Härdig i order att på måndag, när han med Cely kommer till staden, åka med mina hästar till Silfvast den yngre, som än en gång bör undersöka dem ordentligt och ge instruktioner om vilka åtgärder som behövs under hästarnas ledighet.

Bäst vore att skicka sadlarna med godstågetsv tillsammans med det övriga bagaget. – Säg till Eriksson att jag skriver om några dagar.

Vi tillbringade den vackra kvällen i parken och vi hoppas att resan i morgon blir mycket angenäm. Tusen hälsningar åt de kära damerna på Botby.

Din bror och vän

L. Mechelin

Varken Sandelsvårtytt eller Bollfrassvårtytt syntes i staden. Jag måste därmed sköta affären på tillbakavägen.

Säg till tjänsteflickorna att om sadlarna inte får plats med dem kan man lämna dem i Turengi till nästa tillfälle.

Låt Pihlström tillsäga Madame Törnqvist att alla tidningar och bref böra föras till Föreningsbanken.sv

Finsk text

Rakas veli,

Kun lähtee matkaan hiukan liian äkisti, on aina vaarana että unohtaa jotain, mistä on seurauksena että täytyy vaivata ystäviä unohdusten paikkaamiseen.

Ensi alkuun pyytäisin Sinua antamaan käskyn, että väkemme lähtiessään maanantaina toisi mukanaan kolme satulaa: 1) Alexandran satulan, joka on Puotilassa, 2) Jannen satulan eli ei sitä pientä, jota hän käytti lapsena, vaan sen joka hänellä oli Haminassa ja jonka mina olen antanut hänelle (se on vuorattu sinisellä veralla ja Puotilassa sekin), sitten 3) itselleni satulan, joka on kuulunut Borgströmille ja joka on Henrikillä, joka toivottavasti suostuu lainaamaan sitä minulle.

Lisäksi pyytäisin että toimitat Fikenille sen Alexandralle kuuluvan ”peräruiskun”, jota Jenny on nyt käyttänyt.

Minun on vielä pyydettävä että annat Härdigille käskyn lähteä maanantaina, kun hän tulee Celyn kanssa kaupunkiin, minun hevosillani Silfvast nuoremman luo, jonka pitää tarkastaa ne vielä kerran kunnolla ja määrätä, mitä keinoja käytetään hevosten loman aikana.

Satulat olisi parasta lähettää tavarajunansv kyydissä yhdessä muiden matkatavaroiden kanssa. Sano Erikssonille, että kirjoitan hänelle muutaman päivän kuluessa.

Vietimme kauniin illan puistossa, ja toivomme huomisen matkan sujuvan mukavasti. Tuhannet tervehdykset Puotilan rakkaille naisille.

Veljesi ja ystäväsi

L. Mechelin

Sandeliasvårtytt tai Bollfrasiasvårtytt ei näkynyt kaupungissa. Joudun siis hoitamaan asiaa paluumatkalla.

Kerro palvelusväelle, että jos satulat eivät mahdu heidän mukaansa, ne voidaan jättää Turenkiin seuraavaa tilaisuutta varten.

Anna Pihlströmin kertoa Madame Törnqvistille, että kaikki lehdet ja kirjeet pitää viedä Yhdyspankille.sv

Original (transkription)

|1|

Cher frère,

En partant un peu trop brusquement, on
est toujours exposé à oublier quelquechose, ce
qui a pour conséquence qu’il faut déranger ses
amis, pour reparer les oublis.

Je te prie d’abord de donner ordres, que nos
gens apportent, en partant lundi, trois selles, 1o)
la selle de Alexandra, qui se trouve à Botby, 2o) celle
de Janne c’est à dire pas la petite selle qu’il a employé
comme enfant, mais celle que j’ai eue à Fhamn
et que je lui ai donnée (elle est doublée de drap
bleuesvårtytt et se trouve aussi á Botby); puis 3o) pour
mon compte la selle qui a appertenu à Borgströem
et qui se trouve chez Henri, et qu’il voudra bien me
prêter, j’espère.

Puis je te prie de faire donner à Fiken ”la seringue
de lavement” appartenant à Alexandra et qui a été
employé maintenant par Jenny.

Encore je dois te prier de donner ordres à
Härdigsvårtytt de se rendre lundi, quand il arrive avec
Cely en ville, avec mes chevaux chez Silfvast junior,
qui doit les inspecter encore une fois sérieusement
et ordonner les moyens à employer pendant
les varcancessvårtytt des chevaux

Le mieux serait d’envoyer les selles avec
”godståget” ensemble avec l’autre bagage. – Dis à
Eriksson que je lui écrirai dans qulques jours.

Nous avons passé la belle soirée au parc et nous espérons que le
voyage de demain sera très agréable. Mille choses aux chères dames
à Botby.

Ton frère et ami

L. Mechelin

Ni Sandelsvårtytt, ni Bollfrassvårtytt ne sont àpérçussvårtytt en ville. Je dois donc
faire l’affaire en revenant.

Dis aux servantes que si les selles n’auront pas de place
avec elles, on peut les laisser à Turengi jusqu’à prochaine
occasion.

Låt Pihlström tillsäga Madame Törnqvist att alla tidningar och
bref böra föras till Fören. banken.

Dokumentet i faksimil