28.8.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Enligt Din önskan ha Robert och jag öfverenskommit att inträffa i Helsingfors redan den 3 September. Då den beramade utfärden till Botby lämpligast torde kunna företagas före landtbruksmötets öppnande, ehuru troligen då utan Boye, har jag inviterat Wetterhoff dit till Söndagen den 4de, då han från ThusTavastehus anländer till Malm för att derifrån direkte begifva sig till Botby. – Skulle denna plan icke konvenera Dig, så kunna vi ännu få återbud till Wetterhoff. –

Svärmor och Hilda Wiik anländer hit idag. – Systrarna afresa med detta i morgon till HforsHelsingfors.

Många helsningar från alla de härvarande genom Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo!

Robert ja minä pääsimme toiveesi mukaisesti yhteisymmärrykseen, että tapaammekin Helsingissä jo 3. syyskuuta. Koska sovittu retki Puotilaan olisi sopivinta tehdä ennen maanviljelyskokouksen avaamista, joskin luultavasti silloin ilman Boyea, kutsuin Wetterhoffin sinne sunnuntaiksi 4. päivä, kun hän tulee Hämeenlinnasta Malmille lähteäkseen sieltä suoraan Puotilaan. Jos tämä suunnitelma ei sovi Sinulle, niin voimme vielä saada peruttua Wetterhoffin kanssa.

Anoppi ja Hilda Wiik saapuvat tänne tänään. Siskokset matkustavat tämän kanssa huomenna Helsinkiin.

Paljon terveisiä kaikilta täällä olevilta välittää veljesi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Enligt Din önskan ha Robert och jag öfverenskommit
att inträffa i Helsingfors redan den 3 September. Då
den beramade utfärden till Botby lämpligast torde kunna
företagas före landtbruksmötets öppnande, ehuru troligen då
utan Boye, har jag inviterat Wetterhoff dit till Söndagen
den 4de, då han från ThusTavastehus anländer till Malm för att
derifrån direkte begifva sig till Botby. – Skulle denna plan
icke konvenera Dig, så kunna vi ännu få återbud till
Wetterhoff. –

Svärmor och Hilda Wiik anländer hit idag. – Systrarna
afresa med detta i morgon till HforsHelsingfors.

Många helsningar från alla de härvarande
genom Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil