21.8.1865 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre vän,

Jag ber dig vänligen skriva din borgen, med orden som citeras på det bifogade pappret, och att sedan sända den till Frans Björksten, som är den andra borgensmannen, adress ”Herr Kapten C. af Björkstén, Helsingfors, Bodom, avlämnas i friherrinnan Rosenkampffs gård”. Eftersom fru Langenskiöld nu befinner sig på Bodom och Frans undertecknar där. Jag fick pengarna redan i dag.

Felix kom i går, men han måste åka på torsdag. Vi ska just åka till Stensvik, inbjudna av Willebrand, och därifrån Felix och jag till Botby. Antagligen anländer de två betjänternasvårtytt i morgon kväll till Borgå. Om inte, meddelas du per telegram. Jag tänker stanna på Botby några dagar, fram till slutet av veckan. Din vän och bror

Leo.

Eftersom Borgå redan åkt måste detta sändas med Sibbo.

Finsk text

Rakas ystävä,

Pyydän että ystävällisesti kirjoittaisit takauksesi liitteenä olevaan asiakirjaan ja lähettäisit sen sitten Frans Björksténille, joka toimii toisena takaajana, osoitteeseen ”Herra kapteeni C. af Björkstén, Helsinki, Bodom, jätetään vapaaherratar Rosenkampffin talolle”. Rouva Langenskiöld näet oleskelee parhaillaan Bodomissa, ja Frans allekirjoittaa siellä. Rahat sain jo tänään.

Felix tuli eilen mutta hänen pitää taas lähteä torstaina. Olemme parhaillaan lähdössä Stensvikiin Willebrandien kutsusta, ja sieltä Felix ja minä Puotilaan. Ne kaksi palvelijaa tulevat luultavasti huomisiltana Porvooseen. Elleivät, niin Sinulle ilmoitetaan sähkösanomalla. Itse aion jäädä Puotilaan muutamaksi päiväksi, viikonloppuun asti. Ystäväsi ja veljesi

Leo.

Borgå on lähtenyt, joten tämän pitää mennä Sibbolla.

Original (transkription)

|1|

Cher ami,

Je te prie de vouloir bien écrire ta
caution, en termes resitées, sur le papier ci-
joint, et de l’envoyer alors à Frans Björk-
ten, qui sera l’autre cautionnaire, adr.
”Herr Kapten C. af Bstén, Hfors, Bodom,
afl. i friherrinnan Rosenkampffs gård”. Car
Mme Lskiöld se trouve maintenant à Bodom
et Frans signera là. L’argent m’a été rémis
déjà aujourd’hui.

Felix est arrivé hier, mais il doit re-
partir jeudi. À l’instant nous partons à
Stensvik, invités de Willebrand, et de là
Felix et moi à Botby. Probablement les deux
ostruketvalessvårtytt arriveront demain soir à Borgå. Sinon,
tu seras averti par telegram. Moi, je
pense rester à Botby quelques jours, jusqu’
à la fin de la semaine. Ton ami et frère

Leo.

Borgå étant parti, cela doit aller par Sibbo.

Dokumentet i faksimil