12.10.1867 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre bror!

Jag är i staden i affärer, medan min familj ännu är på landet. Vi mår fortfarande mycket bra där, i synnerhet när vädret är vackert och solen kastar sina strålar på blomstren i våra kamrar. Lilla Cely är verkligen mycket snäll. Hon pratar och babblar bäst hon kan, och hos henne ser man tecken på denna hjärtegodhet, denna ömhet som låter ana en ljuv framtid för hennes föräldrar.

Eftersom hösten ändå framskrider i ganska brutal takt, och de mörka kvällarna får damerna att darra när jag är borta har|2| vi bestämt att flytta från landet på onsdag för att installera oss här och inleda vintertillvaron.

Jag antar att Mili har åkt från Paris, och jag har skrivit till Adolf för att föreslå för systrarna att de tar Värmlandsvägen för att undvika stormarna. Men jag vet ännu inte vilken dag jag har nöjet att ta emot dem här.

När det gäller er, kära vänner, har vi ingen aning om när ni beslutat att återvända till Finland. Men jag hoppas snart få höra av er.

För att betala återstoden av summan som du bad om i ditt brev till Jätten sänder jag i dag med|3| 500 francs. Eftersom dina utgifter kanske överstiger dina kalkyler är jag beredd att sända dig pengar till Berlin eller Sankt Petersburg så snart du begär det. Dina affärer har inte orsakat mycket besvär, jag har utfört alla instruktioner du gav mig och jag hoppas du tillerkänner mig ”ansvarsfrihet för min förvaltningsv”.

Vår svärmor befinner sig för tillfället i Borgå för att ordna med ert hushåll.

Robert har för min räkning köpt in säd. Jag träffar honom om några dagar när jag besöker de Törngrenska gårdarna.

Jag bifogar våra mest hjärtliga hälsningar till dig, liksom till din goda Jenny, och undertecknar din bror

L Mechelin

Finsk text

Rakas veli!

Olen käymässä kaupungissa muutamilla asioilla sillä välin kun perhe on yhä maalla. Siellä voidaan edelleen oikein hyvin, etenkin kun on kaunis sää ja aurinko luo säteitään huoneidemme kukkasiin. Pikku Cely on tosiaankin hyvin herttainen. Hän juttelee ja jokeltelee parhaansa mukaan, ja hänessä on jo heräämässä sellaista sydämenherkkyyttä, sellaista hellyyttä josta voi huomata että vanhempia odottaa auvoisa tulevaisuus.

Mutta koska syksy etenee melko ripeästi ja synkät illat saavat naiset vapisemaan kun olen poissa, päätimme lähteä maalta ensi keskiviikkona asettuaksemme tänne ja aloittaaksemme talvielämän.

Otaksun Milin lähteneen Pariisista ja kirjoitin Adolfille, että tämä ehdottaisi sisarille Värmlannin tietä menemistä välttääkseen rajuilmat. En kuitenkaan tiedä vielä, minä päivänä minulla on ilo ottaa heidät vastaan täällä.

Mitä teihin tulee, rakkaat ystävät, meillä ei ole mitään tietoa, mitä olette päättäneet paluustanne Suomeen. Toivottavasti kuitenkin saamme teiltä pian kuulumisia.

Täydentääkseni rahasummaa, jota pyysit kirjeessäsi jätiltä, lähetän Sinulle tänään 500 frangia. Otaksun että kulusi ehkä ylittävät laskelmasi, joten olen valmis lähettämään Sinulle rahaa Berliiniin tai Pietariin heti kun tarvitset. Asiasi eivät ole aiheuttaneet minulle mainittavaa hämminkiä, kaikki antamasi käskyt on toimeenpantu ja toivon saavani Sinulta ”vastuuvapauden hoidettuani asiansv”.

Anoppimme on parhaillaan Porvoossa tekemässä joitakin järjestelyjä teidän talouteenne.

Robert on tehnyt laskuuni viljaostoksia. Tapaan hänet taas muutaman päivän kuluttua kun käyn Törngrenin maatilalla.

Lisään mitä sydämellisimmät terveisemme niin Sinulle kuin kelpo Jennyllesikin ja allekirjoitan veljesi

L Mechelin

Original (transkription)

|1|

Cher frère!

Me voici en ville pour quelques
affaires, pendant que ma famille
se trouve encore à la campagne. L’on
s’y porte toujours très bien, surtout
quant il fait beau et que le soleil
jette ses lumières sur les fleurs de
nos chambres. La petite Cely est vrai-
ment très gentille. Elle cause et babille
de son mieux, et il s’éveille déjà chez
elle cette sensibilité du coeur, cette
tendresse qui laisse percevoir un
doux avenir pour ses parents.

Comme l’automne avance pour-
tant d’une manière assez rude, et
que les sombres soirs font trembler
les dames quand je suis absent, nous
|2| sommes resolus de quitter la campagne
mercredi prochain pour nous installer
ici et commencer la vie d’hiver.

Je suppose que Mili est partie
de Paris, et j’ai écris à Adolphe
pour proposer aux soeurs de prendre
le chemin de Vermland pour éviter
les tempêtes. Mais je ne sais pas
encore quel jour j’aurai le plaisir
de les recevoir ici.

Quant à vous chers amis, il
nous est parfaitement inconnu
quelle resolution vous avez prise
concernant le retour en Finlande.
Mais j’espère avoir bientôt de vos
nouvelles.

Pour completer la somme que
tu as demandée dans ta lettre au
géant, je te remets aujourd’hui
|3| 500 francs. Supposant que tes
dépenses surpasseront peut être
tes calcules, je suis prêt à t’en-
voyer de l’argent sur Berlin ou
S:t Pbourg, aussitôt que tu l’exige-
ras. Tes affaires netillagt m’ont pas causé
beaucoup d’embarras, tous les ordres
que tu m’avais donnés ont été
executés et j’espère avoir de
toi ”décharge för min förvaltning”.

Notre belle-mère est pour le
moment à Borgå pour faire quelques
arrangements pour votre ménage.

Robert a fait pour mon compte
des empletes de blé. Je le reverrai
dans quelques jours quand je me
rendrai aux domaines Törngréniennes.

En ajoutant nos ”saluts” les
plus cordiales à toi ainsi qu’à ta
bonne Jenny je signe ton frère

L Mechelin

Dokumentet i faksimil