27.11.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Tack för brefvet och afslutandet af affären med Linder! Vilkoret att leverera kornet å Nääs konvenerar väl mig ej särdeles, af orsaker som jag snart hoppas få tillfälle att muntligen utlägga, men jag har nu bekräftelse på hvad jag från början trodde, neml.nämligen att detta vilkor skulle utgöra en väsentlig faktor i affärerna. Leverantörer till Hyvinge för det relativt hyggliga priset torde neml.nämligen nog finnas i mängd och jag anser orsaken till att min vara kommit i åtanke, vid Din välvilliga bemedling, ligga just deri att den aktningsvärda spannmålsförädlingsanstalten befinner sig vester om jernvägslinien. – Emellertid vill jag, för att få begagna mig af denna förmon, dock ej ännu binda mig vid nämnde vilkor för vidare leveranser, förrän jag får säkrare kännedom om huru denna nya linie öfver Nääs till jernvägen låter trafikera sig med mina torpare och deras pretentioner. – Tyvärr är vår enda post och affärsdag här i Urdiala, neml.nämligen Söndagen, högst olämplig för all sorts affärsverksamhet isynnerhet på landet, men det kan nog hända att den nya linien blir bra och i sådant fall skall jag nog anmäla mig för uppgörandet af vidare affärer. – Nu kan jag endast svara: att jag gerna förbinder mig att under högvintern leverera å Hyvinge etthundra|2| (100) tunnor Råg till det uppgifna priset, 1 msmark silver 30 pipenni per L℔lispund, med vilkor att, om det konvenerar mig, så leverera partiet äfven å Nääs. – Kan Du afsluta en sådan öfverenskommelse så blir jag Dig mycket förbunden.

Fredagen den 2 December hoppas jag inträffa i HforsHelsingfors och kanske i sällskap med Robert, som jag bedt taga in hos mig. – I hopp om ett snart återseende, lemnar jag sål.således öfriga frågor till dess. – Många helsningar till Dina stackars sjuka pior från Din egen broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Tack för att du kom ihåg mig på din födelsedag och emottog, om också sent, min hjertliga lyckönskan dertill. Huru lyckligt att vid denna herrliga ålder vara väl gift! Måtte Gud förläna Dig och de Dina god helsa!

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Kiitos kirjeestä ja asioiden loppuunsaattamisesta Linderin kanssa! Ohran toimitusehdot Kytäjään eivät erityisemmin miellytä minua, syistä jotka minulla toivoakseni on tilaisuus kohta suullisesti esittää, mutta minulla on nyt vahvistus siitä mitä alun alkaenkin uskoin, nimittäin, että tämä ehto toimisi oleellisena tekijänä kaupoissa. Tavarantoimittajia Hyvinkäälle tähän suhteellisen kelpoon hintaan pitäisi nimittäin kyllä olla runsain määrin, ja arvelen syyn siihen, että minun tavarani tuli kyseeseen Sinun suosiollisella välitykselläsi, olevan, että tuo kunnianarvoisa viljanjalostuslaitos sijaitsee rautatien länsipuolella. En halua kuitenkaan käytttää hyväkseni tätä etua hyväkseni ja sitoutua mainittuihin ehtoihin vastaisten toimitusten osalta, ennen kuin saan varmempaa tietoa kuinka uusi yhteys Kytäjän kautta rautatielle sopii torppareilleni ja heidän tarpeisiinsa.

Valitettavasti ainoa posti- ja asiainhoitopäivämme täällä Urjalassa, nimittäin sunnuntai, on todella epäsopiva kaikenlaiselle liiketoiminnalle erityisesti maalla, mutta toki voi käydä niin, että uudesta yhteydestä tulee hyvä, ja siinä tapauksessa ilmoittaudun tekemään muitakin kauppoja. Nyt voin vastata ainoastaan, että sitoudun mieluusti sydäntalven aikana toimittamaan Hyvinkäälle sata (100) tynnyrillistä ruista ilmoitettuun hintaan, 1 markkaa 30 penniä leiviskältä, ja ehdolla että jos minulle sopii, toimittaa erä myös Kytäjään. Jos voit päästä tällaiseen sopimukseen, olen Sinulle hyvin kiitollinen.

Toivon saapuvani Helsinkiin perjantaina 2. joulukuuta ja ehkä Robertin seurassa, jota olen pyytänyt majoittumaan luokseni. Pikaisen jälleennäkemisen toivossa jätän avoimet kysymykset siihen ajankohtaan. Paljon terveisiä sairaille tyttöraukoillesi omalta veljeltäsi

Torsten.

P.S. Kiitos, että muistit minua syntymäpäivänäsi ja vastaanotit, joskin myöhässä, sydämellisen onnentoivotukseni sen johdosta. Kuinka onnellista olla tässä ihanassa iässä hyvissä naimisisssa! Suokoon Jumala Sinulle ja perheellesi hyvän terveyden!

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Tack för brefvet och afslutandet af affären med Linder!
Vilkoret att leverera kornet å Nääs konvenerar väl mig ej
särdeles, af orsaker som jag snart hoppas få tillfälle att
muntligen utlägga, men jag har nu bekräftelse på hvad
jag från början trodde, neml.nämligen att detta vilkor skulle utgöra
en sstruketväsentlig faktor i affärerna. Leverantörer till Hyvinge
för det relativt hyggliga priset torde neml.nämligen nog finnas i
mängd och jag anser orsaken till att min vara kommit
i åtanke, vid Din välvilliga bemedling, ligga just deri
att den aktningsvärda spannmålsförädlingsanstalten be-
finner sig vester om jernvägslinien. – Emellertid vill
jag, för att få begagna mig af denna förmon, dock ej ännu
binda mig vid nämnde vilkor för vidare leveranser, förrän
jag får säkrare kännedom om huru denna nya linie öfver
Nääs till jernvägen låter trafikera sig med mina torpare
och deras pretentioner. – Tyvärr är vår enda post och affärs-
dag här i Urdiala, neml.nämligen Söndagen, högst olämplig för all
sorts affärsverksamhet isynnerhet på landet, men det kan
nog hända att den nya linien blir bra och i sådant fall
skall jag nog anmäla mig för uppgörandet af vidare
affärer. – Nu kan jag endast svara: att jag gerna förbinder
mig att under högvintern leverera å Hyvinge etthundra
|2| (100) tunnor Råg till det uppgifna priset, 1 msmark silver 30 pipenni per
L℔lispund, med vilkor att, om det konvenerar mig, så leverera
partiet äfven å Nääs. – Kan Du afsluta en sådan
öfverenskommelse så blir jag Dig mycket förbunden.

Fredagen den 2 December hoppas jag inträffa i HforsHelsingfors
och kanske i sällskap med Robert, som jag bedt taga
in hos mig. – I hopp om ett snart återseende, lemnar
jag sål.således öfriga frågor till dess. – Många helsningar
till Dina stackars sjuka pior från Din egen broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Tack för att du kom ihåg mig på din födelsedag
och emottog, om också sent, min hjertliga lyckönskan der-
till. Huru lyckligt att vid denna herrliga ålder vara
väl gift! Måtte Gud förläna Dig och de Dina god
helsa!

Dokumentet i faksimil